Kurs och filmProjekt:
Multifuntionellt skogsbruk för ökad hållbarhet

Titta på våra filmer!


Multifunktionellt skogsbruk för ökad hållbarhet

Vi arbetar för närvarande med två EU-projekt på ämnet multifunktionellt skogsbruk för ökad hållbarhet. I dessa projekt fokuserar vi på skogsbruk och dess förhållande till biologisk mångfald, klimatförändringar och sociala- och kulturella värden. I det ena projektet utvecklar vi ett kurspaket som består av kurser, workshops och en studieresa. I det andra projektet arbetar vi med att ta fram inspelat informationsmaterial på ämnet som riktat till privata skogsägare.

Kurspaketet och det inspelade informationsmaterialet är framtaget med finansiering av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Läs mer!

Kurser och workshops om multifunktionellt skogsbruk

Syftet med projektet är att lyfta tre stora utmaningar som dagens skogsbruk står inför; klimatförändringar, bevarande av biologisk mångfald samt att lyfta skogens sociala och kulturella värden. Kurspaketet består av fem kurser med en workshop kopplad till respektive kurs. Till varje kurspaket hör dessutom en studieresa med syfte att skapa inspiration och  diskutera exempel på multifunktionellt skogsbruk mot ökad hållbarhet i praktiken. Kurspaketet kommer att ges första gången under hösten 2023. Anmäl ditt intresse ovan för att få mer information!

1 - Introduktion till multifunktionellt skogsbruk

Här är fokuserar vi på att sätta in skogsägare och deras verklighet i en historisk och internationell kontext där vi visar på hur skogsbrukandet är en del av ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt sammanhang. Vi tittar på varför skogsbruk och skogsindustri ser ut som den gör idag och introducerar viktiga delar i ett multifunktionellt skogsbruk. Målet är att ge skogsägarna en grundläggande förståelse av dagens skogsbruk samt inspiration och verktyg för att utveckla sina egna mål och strategier med avseende på hållbarhet.

2 - Skogsbruk mot ökad biologisk mångfald

I denna kurs fokuserar vi på att ge deltagaren grundläggande kunskaper om betydelsen av biologisk mångfald samt att visa på förhållandet mellan skogsbruk och biodiversitet. Exempel ges från olika skogliga kontexter och praktiska skötselåtgärder presenteras samt diskuteras. Deltagarna får möjlighet att arbeta med tillämpningar i sitt eget skogsbruk. En målsättning är att synliggöra betydelsen av att arbeta aktivt med skötselmodeller för ökad mångfald i skogen.

3 - Skogsbruk för ökad klimatanpassning

Här är fokus att placera in skogsbruket i ett vidare globalt sammanhang och belysa hur det egna skogsbruket kan påverka och påverkas av klimatförändringar. Betydelsen av förebyggande åtgärder för ökad resiliens lyfts och skogsbrukets roll i klimatförändringarna diskuteras, bland annat med avseende på utsläpp och kolbalans. Även här är målsättningen att ge en grundläggande förståelse av de övergipande mekanismerna men även inspiration och verktyg för egen tillämpning.

4 - Skogsbruk och tillvaratagande av sociala och kulturella värden

Här lyfts skogens sociala och kulturella värden såväl historiskt som i samtiden med siktet inriktat mot framtiden. Närliggande och internationella exempel på nya sätt att tänka på skogliga värden såsom skogens roll i naturturism och företagande med inriktning på rekreation och hälsa behandlas. Dessutom presenteras praktiska exempel på skogsskötsel för att forma attraktiva rekreationsskogar samt att skapa tillgänglighet. Deltagaren uppmuntras att reflektera över exemplen i relation till det egna skogsbruket.

5 - Möjligheter, målkonflikter och framtidens skogsbruket

Här sätts det privata skogsägandet i relation till den mångfald av målsättningar, krav och förväntningar som ställs. Komplexitet och svårigheten att värdera och prioritera bland olika mål ges utrymme. Frågor om vad krävs för att alternativa skötselmetoder och nya synsätt på skogsbruk ska komma till stånd lyfts. Deltagaren ges möjlighet att fundera över samt diskutera hur målkonflikter i relation till det egna skogsinnehavet kan överbryggas och hur nya normer för skogsbruk kan etableras.

Studieresa - Inspiration från exempel i praktiken

Efter kurspaket genomför vi en studieresa där målet är att se exempel på och inspireras av praktiska skötselåtgärder och affärsmodeller för ett multifunktionellt skogsbruk mot ökad hållbarhet.

Informationspaket om multifunktionellt skogsbruk

Syftet med projektet är att lyfta tre stora utmaningar som dagens skogsbruk står inför; klimatförändringar, bevarande av biologisk mångfald samt att lyfta skogens sociala och kulturella värden. I sex filmer fördjupar vi oss i de problem och möjligheter vi står inför samt på vilket sätt man som skogsägare kan bidra till en positiv utveckling. 

Målet är att ge privata skogsägare som normalt inte söker sig till kurser, kunskap och inspiration att förändra sitt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

 Det här är ett projekt som är finansierat medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

1 - Skogsbruk och klimatförändringar

2 - Skogsbruk för ökad biologisk mångfald

3 - Skogsbruk och tillvaratagande av sociala- och kulturella värden

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://brannatjarnen.se.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings