Våra kurser och workshops

Under våren erbjuder vi fem korta kurser med tillhörande workshops på temat multifunktionellt skogsbruk.

  • Samtliga kurser ges helt online och är kostnadsfria
  • Varje kurs inkluderar både självstudier och liveträffar
  • Varje kurs är fristående men bildar tillsammans en helhet
  • Inga förkunskaper krävs

Samtliga kurser med tillhörande workshops bygger på följande komponenter: 

  • Vetenskapligt förankrad kunskap
  • Inspirerande och praktiska exempel
  • Möjligheter att relatera till det egna skogsbruket
  • Diskussioner med andra deltagare och kursledare.  

Målet är att du efter deltagande i kurser och workshops har fått en god kunskapsbas för att fatta medvetna och informerade beslut för att kunna bedriva ett mer hållbart skogsbruk

Kurser och workshops är finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Schema för kurser och workshops

Under våren kommer vi att ha två kursomgångar med alla fem kurser. Det är möjligt att anmäla sig till enskilda kurser eller kombinera kurstillfällen från båda omgångarna enligt vad som passar dig bäst. I juni planerar vi att genomföra två studieresor, en i södra Sverige och en i norra Sverige.

Kursomgång 1

Kursomgång 1 börjar redan vecka 11. Du kommer att få en inbjudan till vår läroplattform med all nödvändig information och självstudiematerial att gå igenom före första kursträffen den 20 mars. Vi kommer då att träffas på Teams för att fördjupa oss ytterligare i materialet och diskutera frågor kring ämnet. Efter kursträffen kommer det finnas ytterligare tid för självstudier innan workshopen där du får möjlighet att jobba mer tillämpat i relation till ditt skogsbruk.

OBS! Efter ändring av projektplan och besked från våra finansiärer kommer träffarna förlängas med en timme. Ny tid: Onsdag – 18-21, Söndag 15-18

Kursomgång 2

Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
eu_cookies_bar
eu_cookies_bar_block

Who we are

Our website address is: https://brannatjarnen.se.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings