Möjligheter, målkonflikter och framtidens skogsbruk

Kurs och workshop

  • Vad är ett ansvarfullt förvaltande av naturresursen skog?
  • Hur ska jag som skogsägare prioritera bland alla olika målsättningar och möjligheter?
  • Hur kommer mitt skogsbruk och min skog att se ut i framtiden?

Är det här frågor du funderat över och vill lära dig mer om? Anmäl dig till kursen och workshopen!

Innehåll

I den här kursen och workshopen kopplas teman från de föregående kurserna ihop och det privata skogsägandet sätts i relation till den mångfald av målsättningar, krav och förväntningar som ställs. Komplexitet och svårigheten att värdera och prioritera bland olika mål ges utrymme. Frågor om vad krävs för att alternativa skötselmetoder och nya synsätt på skogsbruk ska komma till stånd lyfts liksom frågor om skoglig etik. Under workshopen får du med hjälp av verktyg fundera över målkonflikter i relation till det egna skogsinnehavet samt diskutera hur nya sätt att se på skogsbruk kan etableras.

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap och förståelse av området medan workshopen handlar om att på ett praktiskt plan relatera kunskaperna till det egna skogsbruket. Kurs och workshop är fristående och det går att anmäla sig till bara den ena. Om du väljer att bara delta vid workshopen förutsätts du dock även ta del av delar av kursens instuderingsmaterial.

 

Upplägg

Både kurs och workshop inleds med en introduktionsträff via ett konferensverktyg (Teams). Därefter finns möjlighet att under några dagar ta del av självstudiematerial (text och video) på en kursplattform innan kursträff respektive workshop. Både kurs och workshop innehåller diskussioner med andra deltagare. Efter kursen och workshopen finns fortsatt möjlighet för diskussion och frågor via kursplattformen.    


Kursen och workshopen finansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Deltagandet är kostnadsfritt men kräver anmälan samt avanmälan i händelse av förhinder. Vid oanmäld frånvaro utgår en administrativ avgift på 300 kr.

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://brannatjarnen.se.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings