Brännatjärnen

Skog och Utbildning AB

Nytt på Brännatjärnen

Vill du gå en av våra kurser?

Under våren lanserar vi ett kurspaket med korta onlinekurser riktat till privata skogsägare. Skogsbruket idag är mer komplext än det någonsin tidigare varit, vilket ställer höga krav på skogsägaren och dennes kompetens. 

Vill du lära dig mer om skogsskötsel i ett förändrat klimat, hur skogsskötsel kan öka biologisk mångfald eller mer om skogens sociala- och kulturella värden? 

Gå vidare och titta på våra kurser!

Se våra filmer på ämnet multifunktionellt skogsbruk!

Våra projekt

Nedan finns en lista med några av de projekt vi arbetat med under året

Skogens värde -
Eskilstuna kommun

Syftet med projektet är att utreda  Eskilstuna kommuns skogsbruk med avseende på klimatnytta, biologisk mångfald samt sociala och kulturella värden.

Björn Edlund går in som en bland flera konsulter i projektet och kommer att tillsammans med kommunens markförvaltare, trädvårdare, natur- och vattenstrateger arbeta med utredningen.

Projekt hyggesfritt skogsbruk - Uppsala Akademiförvaltning

Uppsala Akademiförvaltning ska påbörja en omställning mot hyggesfritt skogsbruk. I det arbete är målsättningen att tillsammans med experter och forskare, medverka till att kunskapsluckor kan täppas till inom ett område där det saknas empirisk forskning. Åtgärderna som görs skall dokumenteras och analyseras. 

Här har Björn Edlund genom Skogstekniska Klustret arbetat med två rapporter; en kunskapsöversikt kring hyggesfritt skogsbruk, drivningsteknik, kostnader och prestation. Rapporten inkluderar även en studie där skördarens och skotarens prestation har mätt i olika typer av hyggesfria försök hos Uppsala Akademiförvaltning. Den andra rapporten är en kunskapssammanställning av hyggesfritt skogsbruk och dess påverkan på skogens sociala och kulturella värden.    

Multifunktionellt skogsbruk mot ökad hållbarhet - Informationsinsatser

Syftet med projektet är att ge privata skogsägare som normalt inte söker sig till kurser, kunskap och inspiration att förändra sitt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Målet med projektet är att ta fram 6 stycken inspelade filmer, 2 vardera på ämnesområdena; Skogsskötsel för ökad biologisk mångfald, skötsel för ökade sociala- och kulturella värden samt skogsskötsel och klimatförändringarDet här är ett projekt som är finansierat medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Multifunktionellt skogsbruk mot ökad hållbarhet - Kurspaket

Syftet med projektet är att genom utbildning ge skogsägare verktyg i att förändra sitt skogsbruk i en mer hållbar riktning.

Målet med projektet är att utforma och genomföra en utbildningsserie inriktat mot stärka biologisk mångfald, tillvarata sociala och kulturella värden samt att arbeta med klimatanpassning. Det här är ett projekt som är finansierat medel från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. 

Virtual Wood Supply Arena

Ett samarbetsprojekt mellan SLU, Skogforsk, Université Laval och Creative Optimization. Projektet är finansierat av Ljungbergsfonden.

Projektet Virtual Wood Supply Arena syftar till att modernisera utbildningen inom skogsindustriell råvaruförsörjning. Det handlar om övergången till virtuell träningsmiljöer för koordinering av virkesköp-, produktion- och transport. Här har Björn Edlund genom SLU arbetat med undervisningsaspekten av projektet, i huvudsak med utveckling av övningsmaterial och lärarhandledning.  

Autoplant

AutoPlant är ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt mellan parterna Skogforsk, LTU, KTH, Bracke, Skogstekniska klustret, SCA, Södra, Sveaskog och Holmen.  

I projektet har en autonom skogsföryngringsmaskin som självständigt kan markbereda och plantera utvecklas och testas. Här har Björn Edlund genom Skogstekniska klustret arbetat som wp-ledare för arbetspaketet fälttester.

Råvaruförsörjningens digitalisering

Projektet är ett samarbete mellan SLU och Biometria och finansieras av Ljungbergsfonden. Syftet med projektet är att utveckla SLUs utbildning med fokus på råvaruförsörjningens digitalisering mot diversifiering av bio-baserade industrier. Här kommer Björn Edlund, genom SLU arbeta i huvudsak med utveckling av nya kursmoduler for operativ uppföljning med digitala datakällor. 

 
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Our website address is: https://brannatjarnen.se.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings